ງານສົນທະນາ "ທຸລະກິດໜຸ່ມ 4.0" ທຸລະກິດໃນອະນາຄົດຮ່ວມສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ສັງຄົມ

22/02/2019 08:30 to 22/02/2019 17:00 (Asia/Vientiane)

saysettha district pdr, Laos

Event registration not yet started.

Odoo CMS - a big picture

Where

Visualize on Google Maps
Lao National Chamber of Commerce and Industry
kayson phomvihane ave
    phonphanao village
    saysettha district pdr VTE
    Laos
021 452 579

When

From 22/02/2019 08:30
To 22/02/2019 17:00

Organizer

Me Asia Co.,Ltd
+8562059549539
info@me.asia

Social Stream